loading
 • slidebg1


  HASANOĞLAN


  brifcase
 • slidebg1


  OSTİM


  brifcase
 • slidebg1


  MAMAK


  brifcase

KARS'TA TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Dr. Güner SAĞIR tarafından yürütülen “Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç)” yüzey araştırması çalışması, toplumsal sorumluluk çerçevesinde kültür ve sanat etkinliklerine destek sağlayan şirketimiz ZEYPET AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.

Ortaçağ’da toplumlar arasında kültürel ve sanatsal etkileşimin çok güçlü olduğu, eserlerin; planları, kullanılan malzeme, süsleme ve benzeri pek çok ortak özelliklere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Ortaçağ’da Kars’ı da içine alan bu bölge oldukça zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Dilsel, dinsel ve etnik özellikleri birbirinden farklı toplumların, eserlerine yansıyan ortak sanatsal beğeninin hem bölge içinde hem de bölge dışında dolaşan sanatçı ve zanaatkârlarla bağlantılı olduğu bilinmektedir. Ortaçağ’da dönemin büyük imparatorluklarına bağlı olarak, Doğu Anadolu’da varlıklarını sürdüren Ermeni krallıklarına bir dönem başkentlik yapan Kars’ın Ermeni kilise mimarisi çok az araştırmaya konu olmuştur. Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç)” yüzey araştırması, Türk bilim adamlarınca yeterince ele alınmayan Kars’taki Ermeni kiliseleri ile ilgili çalışmalara bilimsel anlamda katkı sağlayacaktır.

Bölgedeki Ermeni kiliseleriyle ilgili yapılan az sayıdaki bilimsel araştırmaların büyük bölümü yabancı bilim adamalarınca gerçekleştirilmiş, değerlendirmeler de çoğunlukla tek yanlı ve politik olmuştur. Kars’taki Ermeni kiliselerinin (Ani hariç) büyük bir bölümünün bugüne kadar ayrıntılı bir bilimsel araştırmaya konu olmaması, mevcut araştırmalarda pek çok yapı hakkında sadece kısa genel bilgi verilmesi, genellikle izinsiz yapılan bu araştırmalarda kısıtlı çalışma süreleri gibi nedenlerle birçok hatanın bulunması, planlanan çalışmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.

Topraklarımızda bulunan farklı medeniyetlere ait eserler, ülkemizin kültür varlığıdır ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması, doğru tanıtılması bizim sorumluluğumuzdadır. Şirketimiz bu sorumluluk duygusu ile hareketle, farklı medeniyetlere ait kültür mirasımızın ülkemiz bilim insanlarınca araştırılmasının, bilim dünyasına bilimsel değerlendirmelerle tanıtılmasının çok önemli olduğu, özellikle Türkiye’deki Ermeni kiliseleri konusunda bu güne kadar yabancı araştırmacıların yaptığı taraflı ve yanlış değerlendirmelerin önüne geçilebileceği düşüncesi ile bu bilimsel araştırmaya sponsor olmuştur.KARS ANİ HARABELERİ


 • Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic
 • Kars Ani Harabeleri

  Events and More
  Web Design / Graphic